Neden Bahçe Drenajı yapmalıyız

Akıllı Drenaj İstanbul

Toprağa intikal eden fazla suyun boşaltılmasının yanısıra toprak içinde bulunan fazla tuzlarında yıkanarak sistem dışına atılmasına olanak sağlar. Toprak, bitkilerin kökleri ile tutunduğu, gelişip büyümesi için gerekli su ve besin maddeleri, faydalı ve zararlı birçok mikroorganizmada içeren canlı bir ortamdır. Bahçelerimizde oluşturulan suni bitki toplumları çoğunlukla organik ve inorganik gübre desteğine gereksinim duyarlar. Bitkinin faydalanacağı kadarını kullandığı sodyum ve fosfor tuzlarının bir kısmı toprakta kalır. Bu tuzlar suyla yıkanarak 30-40 cm derinliğe kadar iner ve evaporasyon ( topraktaki suyun buharlaşması) ile tekrar yüzeye çıkarlar.Toprak içinde yapmış oldukları bu dikey dolaşım sürecinde, topraktaki canlı mikroorganizmaları da öldürürler .Bir süre sonra toprağımız fiziksel olarak toprak görünümünde cansız bir sistem halini alır. Bu nedenledir ki çalışan bir drenaj sistemi fazla tuzların yıkanarak sistem dışına atılmasını ve toprağımızın canlılığının devamını da sağlar.