Salı, 17 Temmuz 2018 / Kategori Uncategorized @tr
Akıllı Drenaj İstanbul
Toprağa intikal eden fazla suyun boşaltılmasının yanısıra toprak içinde bulunan fazla tuzlarında yıkanarak sistem dışına atılmasına olanak sağlar. Toprak, bitkilerin kökleri ile tutunduğu, gelişip büyümesi için gerekli su ve besin maddeleri, faydalı ve zararlı birçok mikroorganizmada içeren canlı bir ortamdır. Bahçelerimizde oluşturulan suni bitki toplumları çoğunlukla organik ve inorganik gübre desteğine gereksinim duyarlar. Bitkinin faydalanacağı
Salı, 17 Temmuz 2018 / Kategori Uncategorized @tr
Yol inşaatı çalışmalarında zeminde suyun bulunması birçok olumsuz sonucu beraberinde getirir. Kışın oluşabilecek don etkisi sonucunda zemin içine sıkışmış su, donduktan sonra hacim değiştirerek yol üst ve alt yapısına zarar verebilmektedir. Ayrıca su ile karşılaştığında fiziksel değişim gösteren mazlzemelerin varlığı (örnek: kil su alınca şişer) yol üst ve alt yapısına ciddi zararlar verir. Zemin boşlukları
Salı, 17 Temmuz 2018 / Kategori Uncategorized @tr
Akıllı Drenaj İstanbul
Bitkisel üretkenliği ve toprağın verimliliğini artırmak amacıyla, bitki kök gelişimi için arazide bir üst toprak tabakası oluşturmak amacıyla arazideki fazla suyun yüzey üstünde veya yüzey altından hızlı ve kontrollü bir şekilde arazi dışarısına atılması gerekir..
Salı, 17 Temmuz 2018 / Kategori Uncategorized @tr
Akıllı Drenaj İstanbul
Neden Temel Drenajı Yapmalıyız : Yapı ömrü ve dayanıklılığı açısından en büyük tehdit “su”dur.Yapıya sızan su; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak, kesitlerinin azalmasına ve yük taşıma kapasitesinin ciddi miktarlarda düşmesine neden olur. Ayrıca yapı bileşeni içerisinde su, soğuk mevsimlerde donarak, sıcak mevsimlerde ise buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına yol açar. Bunun dışında